Engelmann hastalığı (Engclmann's disease) uzun kemiklerin diafizinde korteks kalınlaşması ve uzun kemiklerdeki aşırı büyümeye bağlı uzunluk artışı; diafizeal skleroz