enkoheran konuşma (incoherent speech) birbiriyle ilgisiz sözcüklerin peşpeşe dizilmesiyle oluşan ve bir anlam ifade etmeyen, şizofrenlerde sık görülen konuşma türü; dekuzi konuşma