enkondral (enchondral) kıkırdak içerisinde oluşan/meydana gelen/görülen;endokondral