enkopres (encopresis) organik bir bozukluk ya da hastalık olmaksızın görülen feçes inkontinansı