ensefal (encephalon) santral sinir sisteminin kafatası içerisinde bulunan beyin, beyincik, pons ve medulla oblongata'dan oluşan bölümü; ensefalon