ensefalalji (encephalalgia) kafatası içerisinde duyulan ağrı