ensefalomalasi (encephalomalacia) santral sinir sisteminde, embolizm, tromboz, arterit ve ateroskleroza bağlı olarak gelişen, yerel iskemiye bağlı yumuşama ve erime