ensefalomyelonöropati (encephalomyeloneuropathy) beyin, medulla spinalis ve periferik sinirleri etkileyen hastalık