ensefaloraji (encephalorrhagia) beyindeki kapiller damarlar çevresinde meydana gelen eritrosit ekstravazasyonu