enstrüman (instrument) sağlıksal araç; alet yerine kullanılan