enteroanastomoz (enteroanastomosis) bağırsağın iki bölümünün anastomozu şeklinde gerçekleştirilen cerrahi işlem