enteroenterostomi (enteroenterostomy) bağırsağın iki ayrı segmentinin birbiriyle anastomozu