enterogastrik refleks (enterogastric reflex) iritan maddenin duodenuma girmesinden hemen sonra mide hareketlerinin yavaşlaması biçiminde beliren refleks