enterokinetik (enterokinetics) bağırsak hareketlerini uyaran