enterokolostomi (enterocolostomy) ince ve kalın bağırsaklar arasında bağlantı sağlamaya yönelik cerrahi girişim