enterolit (enterolith) bağırsak taşı; bağırsaklarda kitle yapan katı artık