enteroliz (enterolysis) birbirlerine yapışmış olan bağırsak segmentleri ve/veya karın duvarının cerrahi yöntemlerle birbirinden ayrılarak serbestleştirilmesi