enterorafi (enterorrhapy) ince bağırsak defektlcrinin onarımı için dikiş atılması