enterostenoz (enterostenosis) ince bağırsak darlığı