entropion (entropion) göz kapaklarının serbest kenarlarının içe (gözküresine) doğru kıvrılması; blefareloz; enstrofe