enzimatik (enzymatic) enzim yapısında; enzimlerle ilgili; enzimlerin neden olduğu