eozinofili (eosinophilia) kandaki eozinofil polimorf sayısının artması; bir dokunun eozinle boyanabilme kapasitesi