eozinofil polimorf (eosinophil polymorph celi) kemik iliği kökenli, fagositoz yapabilen, allerjik ve paraziter hastalıklarda sayıları artan, sitoplazmalarında kırmızı granüller bulunan lökosit türü