ependim hücresi (ependymal celi) ependimi oluşturan hücreler; beyin ventriküllerini ve plexus choroideus'u döşeyen özel hücreler; ependimosit