ependimal hücre (ependymal celi) bkz öpendim hücresi