ependimal kist (ependymal cyst) epcndimde belirli bir alanda meydana gelen genişleme