epidemik (epidemic) bir toplumda ya da coğrafi bölgede belirli bir zaman diliminde ve çok sayıda insanı etkileyerek ratlama şeklinde görülen hastalıkları niteleyen tanımlama