epidermidalizasyon (epidermidalization) mukoza hücrelerindeki çok katlı yassı epitel ****plazisi