epidermis (epidermis) derinin epitel hücrelerinden oluşan en üst tabakası; avuçiçlerinde ve ayak tabanlarında kalındır (0.8-1.14 mm), diğer bölgelerde daha incedir (0.07-0.12 mm); beş tabakadan oluşur (dıştan içe): stratum corncum (keratin tabakası) derinin en dış kısmında bulunan, vasfılaşmış ve keratinleşmiş epitel hücrelerinden oluşan, vücut bölgelerine göre kalınlığı değişen tabaka; stratum granulosum (granüler tabaka) keratohyalin granüllcri içeren epitel hücrelerinin oluşturduğu tabaka; stratum spinosum (spinal tabaka) geniş eozinofil sitoplazmalı, poligonal epitel hücrelerinin oluşturduğu tabaka; stratum basale (bazal tabaka) epidermisin en alt katmanını yapan prizmatik hücrelerden oluşan tabakadır. Bazal tabakadan gelişen spinal hücreler yaşlandıkça yüzeye doğru çıkarlar, bu arada sitoplazmalannda keratohyalin granülleri belirir ve son aşamada tümüyle keratinleşen ölü hücreler haline dönüşüp zaman zaman dökülürler