epidermizasyon (epidermization) yara yüzeyinin epidermis proliferasyonu sonucunda deriyle örtülmesi; deri grefti uygulaması