epidermoid karsinom (epidermoid carcinoma) deri ve mukozalar gibi çok katlı yassı epitelle örtülü/döşeli bölgelerde beliren, mukozalarda oluşanların daha kötü gidişli olduğu, deridekilerin fistül kenarı ve yanık sikatrislerinden kaynaklandığı, habis tümör