epidural anestezi (epidural anesthesia) anestezik maddenin vertebra aralıklarından geçilerek medulla spinalisin ekstradural kesimine injekte edilmesi; peridual anestezi