epifiz displazisi (epiphyseal dysplasia) epifizlerde hatalı gelişme ve bozuk kemikleşme; kemik boylarının kısa kalması ile karakterize hastalık