epiglot (epiglottis) gırtlağın üst deliğini kapatan, kıkırdaktan oluşan kürek biçimindeki oluşum larinks başlangıcına; bulunan ve yutma/yutkunma sırasında gıdaların özofagusa gitmesini sağlayarak larinkse kaçmasını önleyen dudaksı çıkıntı