epikardia (epicardia) özofagusun mide kardiak bölümüyle birleştiği alt parçası