epikriz (epicrisis) bir hastalığın sonlanmasını izleyen dönemde, bu hastalıkla ilgili olarak yapılan tartışma ve/veya bulguların analizi