epilepsi (epilepsia; epilepsy) sara hastalığı; beynin elektriksel fonksiyonlarındaki geçici bozukluğa bağlı olarak beliren, paroksismal ataklar halinde gelen bilinç kaybı, anormal motor hareketler, duyu kusurları gibi bulgularla seyreden nörolojik tablo; ayrıca bkz grand mal epilepsi; petit mal epilepsi; psikomotor epi¬lepsi; otonom epilepsi; majör epilepsi