epileptik ekivalans (epileptic equivalance) bir epilepsi nöbetinin yerini alan mental va da bedensel bozukluk