epileptik karakter (character epileptique; epileptoic personality) inatçılık, kavgacılık, çocukça davranışlar, şüphecilik, heyecanların frenlenememesi gibi erotizm, fanatik dini düşünceler ve dinsel hezeyanlara ulaşan mistisizm, önlenemeyen cinsel duygular içeren erotizm komponentlerinden oluşan, bu özellikleriyle kolayca suç işleme ve adam öldürme eğilimi bulunan, epileptik hastaların bir bölümünde izlenebilen tablo