epileptojen foküs (epileptogenic focus) epileptik hastalarda EEG ile beyin korteksinde bulunan ve epilepsi nöbetlerinin kaynağı olduğu varsayılan odak