episioperineorafi (episioperineorrhaphy) uterus prolapsusunu engellemek amacıyla perine ve vulvaya dikiş atılması