erektör (ereetor) kaldırıcı; dikici; ayağa kaldırıcı; sertleştirici