eretizm sendromu (erethism syndrome) inorganik kurşun zehirlenmesinde görüler emosyonel bozukluklar, irritabilite, utangaç lık, halsizlik, depresyon ve uykusuzlukla karakterize tablo