ergonomi (ergonomics) anatomik, fizyolojik psikolojik ve mekanik yönleriyle insanır işine olan uyumunu inceleyen bilim dalı