eritrolökemi (erythroleukemia) eritroblastik ve myeloblastik hücre proliferasyonu ile karakterize kan kanseri; malign myeloproliferatif hastalık; Guglielmo hastalığı