eritropeni (erythropenia) kandaki eritrosit sayısının düşüklüğü; eritrosit azlığı; eritrositopeni