eritroplazi (erythroplasia; crythroplakia) mukozaların eritemli papüler lezyonu