eritrositemi (erythrocythemia) kan eritrosit sayısında artış; polisitemi; ayrıca bkz polycythemia vera