eritrositik (erythrocytic) eritrositlerle ilgili; eritrosit yapısında; eritrosite ait