eritrositoliz (erythrocytolysis) eritrositlerin parçalanması